Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Ha de servir per entendre en quina situació es troba la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Sessió Magistral Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Seminaris Discussió i debat sobre les lectures obligatòries
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Seguiment i resolució de problemes de les dues proves practiques del curs.
Pràctiques de camp/sortides Visitar dues exposicions que es determinaran a començament de curs
Resolució de problemes, exercicis Suport a l'alumne per tal que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de preparar-se l'assignatura i els treballs recomanats
Atenció personalitzada Seguiment virtual i presencial del treball de l'alumne.