Bàsica

Castells, Manuel: Redes de indignación y Esperanza, Alianza Editorial, Madrid, 2012

Fontana, Josep: Por el bien del Imperio. Una historia del Mundo desde 1945, Pasado y presente, Barcelona, 2011.

Fuentes, Juan Francisco i La Parra, Emilio: Historia universal del siglo XX, Síntesis, Madrid, 2008.

Hobsbawm, Eric: Historia del siglo XIX: 1914-1991, Crítica, Barcelona, 2008.

Keylor, William R.: A World of Nations, Oxford University Press, New York - Oxford, 2009.

Judt, Tony: Postguerra: una historia de Europa desde 1945, Taurus, Barcelona, 2006.

Judt, Tony: Pensar el siglo XX, Taurus, Barcelona, 2012.

Procacci, Giuliano: Historia general del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2001.

Complementària

La determinarem la primera setmana de curs però inclourà 4 lectures obligatòries