Tema Subtema
1. Història de la fotografia
1.1. Els antecedents. La càmera fosca
1.2. Els primers fotògrafs
1.3. Del calotip al col·lodió humit
1.4. Fotografia de viatges i guerres
1.5. Els primers aficionats
1.6. La fotografia com a document social
1.7. Pictorialisme i Photo-Secession
1.8. Fotografia pura
1.9.La manipulació de la imatge: avantguardes
1.10. La fotografia a partir de 1945
2. Història del cinema
2.1. Europa abans de la Gran Guerra
2.2. El desenvolupament del cinema americà
2.3. El cinema soviètic
2.4. Estats Units en els anys 30 i 40
2.5. El cinema europeu d'entreguerres
2.6. El neorealisme italià
2.7. Hollywood als anys 50 i 60
2.8. La Nova Ona francesa
2.9. La renovació europea
3. Història de la televisió i de la imatge electrònica 3.1. Estatut tècnic-cultural de la televisió
3.2. La identitat estètica de la televisió
3.3. Els gèneres televisius
3.4. Cinema i televisió
3.5. Efectes socioculturals de la televisió
3.6. La televisió per satèl·lit i per cable
3.7. La videografia
3.8. La imatge infogràfica
3.9. La realitat virtual immersiva
3.10. La iconosfera contemporània
4. SEMINARIS 4.1. La fotografia i el cinema com a art
4.2. Anàlisi cinematogràfic (cinema i història)
4.3. Cerca del moviment
4.4. Conservació de la fotografia
4.5. Conservació del cinema
4.6. Integritat de l'obra cinematogràfica
4.7. Manipulació de la imatge
4.8. Relacions cinema i art
4.9. Cinema i dictadures
4.10. Gèneres cinematogràfics: Fantàstic
4.11. El documental
4.12. Videoart
4.13. Actualitat del cinema i la fotografia