Descripció
El professor resoldrà en hores de tutoria al despatx tots els dubtes relacionats amb el programa, els seminaris, els textos donats i farà un seguiment dels treballs realitzats; així com totes les consultes que es realitzin per correu electrònic.