Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LLENGUATGES ARTÍSTICS/12204001
LITERATURA I SOCIETAT/12204011
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT/12204103