Tema Subtema
La contemporaneïtat
La societat contemporània
La cultura contemporània
La perversió contemporània: Shoah i Gulag
Els conflictes contemporanis
Les guerres contemporànies