Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es faran unes quantes reflexions, de caràcter general, que permetran assoliri millor els continguts de l'assignatura.
Sessió Magistral El professor explicarà el temari, tot deixant que l'alumne faci les preguntes i reflexions que consideri adients.
Atenció personalitzada El professor atendrà, a nivell personal amb l'alumne, qüestions que no li hagin quedat prou clares.