Tema Subtema
1. Sentit de la història de la Corona d'Aragó Introducció: el sentit de la historia de la Corona d’Aragó. Contribucions de la historia local, regional, “nacional” i de la Corona d’Aragó a la formació com a historiador. Romanticisme, nacionalisme, història nacional, regional o local i la renovació historiogràfica
2. De la conquesta islàmica a la formació dels comtats pirinencs El passat hispanovisigot, la conquesta i la formació de l’emirat omeia de Còrdova. Les expedicions de Carlemany i els problemes de la Marca Hispànica. La Marca Hispanica i els comtats dels Pirineus. Característiques de la societat feudal (segles VIII-X).
3. De les transformacions a al-Andalus als inicis de l’expansió cristiana Els canvis econòmics al segle X. El Califat de Còrdova, les relacions amb els poders cristians, la desintegració del Califat, les razzies, els regnes de taifes (1031-1090), les marques i l’època de les pàries. El concepte de frontera. Els inicis de l’expansió dels regnes i dels comtats pirenaics.
4. Les organitzacions políticosocials als segles X i XI De la Catalunya comtal a les primeres manifestacions d’una formació d’“estat” feudal: Ramon Berenguer I (1035-1076). La dinastia i l’expansió de Navarra i Aragó. El poder polític i l’aristocràcia feudal. El problema historiogràfic entorn a la revolució feudal
5. Les societats feudals en els inicis de l’expansió Característiques i repercussió de l’expansió i creixement econòmic. Els grans dominis, les infeudacions, els fenòmens d’encastellament de les marques i la pagesia dependent. Les roturacions, el creixement rural i l’evolució de la pagesia. Les primeres formacions urbanes, el govern de les ciutats –les cartes de població, franquícies-, i les revoltes urbanes
6. El regnes d’Aragó i els comtats catalans al segle XII i les transformacions a Al-Andalus Alfons el Batallar (1104-1134) i l’expansió aragonesa. Ramon Berenguer III i els projectes expansionistes. La unió amb Aragó i la consolidació de l’estat” feudal català amb Ramon Berenguer IV (1131-1162). La recomposició del poder musulmà: els almoràvids (1085-1145) i els almohades (1146-1228).
7. Les transformacions a l’economia i la societat en la plenitud medieval Trets generals. .- Les transformacions de l’aristocràcia feudal i el sistema de prestacions de la pagesia. - Les relacions productives a Al-Andalus, les principals fórmules d’explotació i la “revolució agrícola”. - El paper del nou monacat: Cister, les transformacions socials al medi rural cristià, les cartes de població, franquícies i ordes militars.- La feudalització de les ciutats andalusines i al camp. .- L’activitat comercial i les elits mercantils. L’administració.- El desenvolupament de la ciutat feudal i la vida urbana.
8. L’expansió de la Corona d’Aragó Jaume I i la culminació de la conquesta de Sharq al-Andalus. - L’expansió mediterrània: nord d’Àfrica, de les Vespres sicilianes (1282) al tractat de Caltabellota, i els almogàvers. - La intervenció a Sardenya. - El desenvolupament de la fiscalitat. - L’expansió mercantil.
9. Les manifestacions culturals - L’eclosió del romànic i el desenvolupament del gòtic - La producció literària: els trobadors, el llegat de Ramon Llull i les cròniques. Els espais de l’activitat social a les ciutats baixmedievals. - Els canvis de mentalitat
10. L'afermament monàrquic, el dinamisme social i la consolidació de la corona d'Aragó a la baixa edat mitjana El regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387), i dels successors: afermament monàrquic i reaccions socials o supraterritorials. - El compromís de Casp i l’estat “modern” d’Alfons el Magnànim (1416-1458).
11. La crisi demogràfica, les repercusions i les transformacions estructurals en l'economia baixmedieval Les mortaldats i els despoblats. - La resposta senyorial a les
dificultats. - Creixement econòmic i transformacions estructurals: les grans ciutats, la consolidació mercantil a la Mediterrània i els canvis productius en l’agricultura. - Els conflictes socials: els remenses, les lluites urbanes, i el debat historiogràfic. - Les recuperacions del XV i la reorganització social.