Descripció
Els alumnes podran resoldre els seus dubtes en l'horari d'atenció als alumnes al despatx de la professora. No s'atendran incidències personales en el correu electrònic, sinó en les fórmules de presencialitat previstes en l'horari.