Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA/12204005
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES/12204112