Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura, objectius, metodologia, continguts i avaluació
Sessió Magistral Classes teòriques impartides presencialment. És important l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, per part de professor / alumnes. S'aprofundirà en els continguts per assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura i s'orientarà a l'alumne.
Pràctiques de camp/sortides Les pràctiques de camp/ sortides estan orientades a complementar l'aprenentage de l'alumne, a través de la mostra real d'elements relacionats amb la temàtica de l'assignatura. Es preveu la visita a jaciments arqueològics o a museus.
Atenció personalitzada S'intentarà orientar als alumnes de forma personal en qualsevol aspecte acadèmic relacionat amb l'assignatura