Descripció
L'avaluació continuada preveu un seguiment tutoritzat de l’alumnat que permeti controlar la participació a totes les activitats proposades i alhora que serveixi per orientar curricularment als alumnes, indicant-los, en la mesura del possible, les seves aptituds i les possibilitats de desenvolupament de la seva pròpia elecció curricular. En aquest sentit es preveu una assistència personalitzada als alumnes que ho demanin.