Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C2
C3
C4
Assistència 5 %
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
A4
A8
B4
C4
Assistència. Prova sobre els continguts de la sortida 25 %
Proves de desenvolupament
A1
A2
A4
A6
A8
B4
C2
C3
C4
Es farà una prova sobre els continguts teòrics de l'assignatura, impartits a les sessions magistrals i en altres esdeveniments que s'hagin efectuat en el marc de l'assignatura 70 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà igual que la primera