Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques de camp/sortides
A8
CT2
CT4
S'avaluarà mitjançant una pregunta teòrica inclosa a la prova de desenvolupament de les sessions magistrals, o a través d'un treball 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
CT2
S'efectuaran anàlisis de mapes geopolítics relacionats amb el temari i anàlisis de textos històrics. 20%
Proves de desenvolupament
A8
CT2
CT4
Prova teòrica sobre els continguts impartits en les sessions magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria se seguiran els mateixos criteris que a la primera.