Descripció
Hi haurà diverses actuacions per tal de donar les pautes de l'assignatura, la comprovació de l'aprenentatge i finalment la realització de les tasques. En les hores de seminari es treballaran les lectures obligatòries, per comprovar-ne el seguiment i la integració al coneixement de l'assignatura. La professora atendrà els dubtes i altres incidències dels alumnes en horari d'atenció als alumnes al despatx de professora. El correu electrònic es reserva per les comunicacions professora-alumne, i si cal per atendre la resposta dels alumnes. No es podrà utilitzar un correu electrònic que no sigui de la URV ni tampoc per comunicar incidències.