Descripció
Caldrà que els estudiants es posin en contacte per mail amb la professora per concertar una entrevista.