Bàsica BELAVAL, I. (Comp.), Racionalismo, Empirismo, Ilustración., Siglo XXI, Madrid
BELAVAL, I. (Comp.), La filosofía alemana de Leibniz a Hegel., Siglo XXI, Madrid
BROCÀ, S., Historia de la Filosofía., Edicions de la Facultat de Filosofia i lletres, Tarragona.
CASSIRER, E., El problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia modernas., EMECE, Buenos Aires
DUQUE, F., Filosofía moderna. La era de la crítica., Akal, Madrid
SEVERINO, E., La filosofía contemporánea., Ariel, Barcelona
CUBELLS, M.R., Dossier de pràctiques, ,

El programa complet de l'assignatura, que inclou la bibliografia específica per a cada tema, es lliurarà als estudiants el primer dia de classe.

Complementària