Descripció
Orientació metodològica i comprovació dels progressos de l'alumne mitjançant una entrevista.