Tema Subtema
I.- Introducció

Tema 1. El Barroc. Teoria general i etapes. Nous conceptes espacials i plàstics. Progressiva integració de les arts majors. El Barroc com a art de la Contrareforma.
II.- L'Europa catòlica

Tema 2. El Barroc a l’Europa catòlica. Arquitectura a Itàlia, França i Àustria en els segles XVII-XVIII

Tema 3. El Barroc a l’Europa catòlica. L’escultura a Itàlia i França en els segles XVII-XVIII

Tema 4. El Barroc a l’Europa catòlica. La pintura a Itàlia i França en els segles XVII-XVII. El naturalisme. El classicisme. L’il·lusionisme

Tema 5. El Barroc a l’Europa catòlica. L’academicisme francès. L’escola flamenca.
III.- L'Europa protestant Tema 6. El Barroc a l’Europa protestant. Arquitectura i escultura a Holanda i Anglaterra. Segles XVII-XVIII

Tema 7. El Barroc a l’Europa protestant. Pintura a Holanda i Anglaterra. Segles XVII-XVIII
IV.-El Barroc a Espanya
Tema 8. El Barroc a Espanya. Arquitectura i escultura

Tema 9. El Barroc a Espanya. La pintura del Segle d’Or