Descripció
A principi de curs s'informarà sobre com es portarà a terme l'atenció personalitzada (horaris, si serà presencial, per correu electrònic, Moodle...). Els grups de treball hauran de concertar un mínim de dues entrevistes amb el professor per tal de realitzar un seguiment del treball.