Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A4
C4
Exposició d'un treball sobre artistes no treballats a classe, d'acord amb una llista de noms que presentarà la professora.
Assistència obligatòria,
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria és una prova total de l'assignatura . Està dirigida als estudiants que no han superat l'avaluació continuada.