Tema Subtema
1. Introducció a l'art del segle XX. 1.1. Antecedents de les avantguardes històriques: l'impressionisme, el puntillismo i el post-impressionisme.

1.2. Les primeres avantguardes: cubisme, expressionisme, fauvisme, futurisme.
2. Avantguardes d'entreguerres
2.1. Marcel Duchamp: l'object trouvé, un canvi de paradigma artístic
2.2. De del Dadá al surrealisme.
2.3. Una trobada entre art, artesania i disseny: els rumbs de la Bauhaus.
3. L'art durant la guerra
4. Art pop (pop-art)
4.1. Nord Amèrica.
4.2. Europa.
4.3 Espanya i Catalunya.
4.4 L'art pop en el context internacional.
5. Entre la tecnologia i l'art 5.1. Art cinètic.
5.2. Art òptic (op-art).
6. Experiències més enllà de l'objecte 6.1. Environment, happening, performance.
6.2 Fluxus
7. De la desmaterialització de l'objecte cap al concepte 7.1. Art conceptual.
7.2. Els conceptualismes del sud
8. Art dels mitjans
8.1. Videoart, videoinstallacions
8.2 Art reactiu
8.3 Obres procesuales, tecnologies obsoletes i canvis en els models de finançament de l'art
8.4 La preservació a través del canvi
9. Art digital 9.1. Duchamp digital: el cas Commodore AMIGA
9.3 Art interactiu
9.4 Art robòtic
9.5 El glitch - l'error com una forma d'expressió artística
9.6 Net.art o art en xarxa
9.7 Bioart i els debats ètics de l'art cap a la fi del segle.
10. Un segle de canvis 10.1 El rol de l'artista
10.2 Públics i participació: el naixement del interactor
10.3 Art-recerca i recerca artística: nous rols per a l'art en la cultura digital.
10.4 Metodologies i mètodes: altres aproximacions a l'estudi de les històries de l'art