Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera classe s'introduiran els grans temes de l'assignatura.
Sessió Magistral Al llarg del curs s'aprofundirà en els temes de l'assignatura.
Pràctiques de camp/sortides Es ralitzaran sortides per veure exposicions temporals d'art contemporani.
Treballs Els treballs són part de l'avaluació de la present assignatura.
Atenció personalitzada La professora resoldrà aquells dubtes que puguin sorgir al llarg del quadrimestre. També, quan sigui possible, ho farà per e-mail.