Descripció
La professora resoldrà aquells dubtes que puguin sorgir al llarg del quadrimestre en horari de tutoria que es comunicarà als alumnes a l'inici del quadrimestre. També, quan sigui possible, ho farà per e-mail.