Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació consistirà en una prova de desenvolupament (80%) i la presentació per escrit dels comentaris de text (20%). La prova de desenvolupament cal aprovar-la per a poder fer mitja amb l'altra activitat.