Tema Subtema
1.Introducció a les Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes: l'"Era de la Informació".
2. Internet: breu història, impacte al món científic, ús i abús (fiabilitat de les dades, plagis, etc), la seguretat i la privacitat...
3. La fotografia digital, el vídeo, la gravació d'entrevistes (introducció a la història oral).
4. Us avançat dels processadors de textos, processament d'imatges, dibui digital, fotogrametria, les presentacions amb suports tecnològics.
5. L'ús del material digital: citació de materials, drets d'autor, rigor documental...
6. El treball científic : discussions científiques en línia (skype i fòrums); conferències virtuals i treball en equip a través de la xarxa; compartir el coneixement científic (revistes, llibres, presentacions i blogs...)
7. Noves tecnologies aplicades a l’historia de l’art, l'arqueologia i la historiografia.
8.- Programari i maquinari divers: OCR (programes de reconeixement de càracters), transcripció de veu a text (progs. de reconeixement de veu), tipus d'ordinadors, seguretat (antivirus, protecció de dades...), l'univers dels telèfons avançats.