Descripció
L'atenció personalitzada es durà a terme durant sessions individuals o en grups per tal de discutir els objectius dels treballs