Tema Subtema
Renaixement -Les arts plàstiques
-L'arquitectura
Barroc -Les arts plàstiques
- Arquitectura i urbanisme
Segle XIX - L'academicisme
- El romanticisme
- El realisme
- El modernisme
Segle XX -El noucentisme
-Les primeres avantguardes
-La represa després de la Guerra civil
-L'art de la segona meïtat del segle XX
-Les darreres tendències