Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A4
Estudi directe de les obres 20% del total
Pràctiques de camp/sortides
A4
Resolució de dos casos pràctics 70% del total
Altres  

Participació de l'alumne a les classes.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

És plantejaran una serie de treballs que els alumnes hauran de resoldre en equip i també individualment, a partir dels quals es valoraran les competències pertinents i el nivell de coneixement de l'alumne. Tanmateix també es podra fer un treball monogràfic per pujar nota.La segona convocatòria servirà per a avaluar als alumnes que no han seguit o no han superat l'avaluació continuada. La prova consistirà en un exàmen en el qual s'hauran de comentar un seguit d'obres d'Art, desenvolupar diversos conceptes i respondre varies questions.