Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ART CATALÀ MEDIEVAL/12214115

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ART DEL RENAIXEMENT/12214106
ART DEL BARROC/12214107
ART DEL SEGLE XX/12214111
ART DEL SEGLE XIX/12214109