Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Marc teòric amb pluja d'idees i propostes d'intervenció a l'aula
Sessió Magistral Sessió magistral amb comentaris sobre audició enregistrada
Fòrums de debat Fòrums virtuals interdisciplinars lligats a les pràctiques externes i a una observació de camp basada en el consum continuat de música i espectacle
Pràctiques de camp/sortides Assitència periòdica a espectacles, exposicions o altres esdeveniments relacionats amb la música.Seminaris Es fomentarà l'elaboració d'itineraris d'audició que es presentaran a l'aula en format seminari i per escrit en forma d'assaig
Atenció personalitzada Caldrà concertar com a mínim una tutoria amb la professora