Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
A5
Prova sumativa parcial de desenvolupament 35%
Fòrums de debat
A2
A5
Intercanvi continuat d'idees dins dels fòrums virtuals oberts sobre temes relacionats amb el programa. Es valoraran el contingut i l'expressió escrita. 15%
Pràctiques de camp/sortides
A2
A5
Assistència a les sortides proposades i discussió dins els fòrums virtuals de debat (es facilitaran les dates durant el mes de setembre)

Participació activa en l'organització de Jornades Multidisciplinàries
25%
Seminaris
B4
C4
Es fomentarà l'elaboració d'itineraris d'audició que es presentaran a l'aula en format seminari i per escrit en forma d'assaig 25%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria hi podran accedir també estudiants que no hagin seguit l'avaluació continuada i que vulguin optar a una prova sumativa de tot el contingut de l'assignatura (oral i escrita).