Bàsica Roger Alier, Guia Universal de l'Òpera, 2002, Edicions Robinbook, col. "Ma non troppo"
Miquel Desclot, L'edat d'or de la música, 2003, Editorial Angle, Barcelona
Enrico Fubini, La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, 1988, Editorial Alianza Música, Madrid
Alfred Einstein, La música en la época Romántica, 1086, Editorial Alianza Música, Madrid
Paul Henry Lang (direcció i coordinació, Historia de la música del mundo occidental, 1992, Edicions Akal, S.A., Madrid
Leeman L. Perkins, La música del renacimiento, ,
George Buelow, La música barroca, ,
Philip Downs, La música clásica, ,
Leon Plantinga, La música romántica, ,
Robert P. Morgan, La música del siglo XX, ,
Gustave Kobbé, Tout l'opéra, 1982, Ed.R. Laffont, Paris
Ulrich Michaels, Atlas de la música (1), 1989, Ed. Alianza, Madrid
Ulrich Michaels, Atlas de la música (2), 1992, Ed. Alianza, Madrid
Oriol Martorell i Manuel Valls, Síntesi Històrica de la música catalana , 1985, Els llibres de la frontera, S. Cugat del Vallès
Stanley Sadie i Alison Lathan, Guía Akal de la música, 2000, Ediciones Akal, Madrid
Stanley Sadie (editor i director), The new grove dictionary of music and musicians, 1988, Editorial Macmillan, London
Societat Italiana de Musicologia, Historia de la música, 1986, Edicions Turner, Madrid
Claudio Gallico, La época del humanismo y del renacimiento , ,
Lorenzo Bianconi, El siglo XVII, ,
Alberto Basso, La época de Bach y Haendel, ,
Giorgio Pestelli, La época de Mozart y Beethoven, ,
Renato di Benedetto, El siglo XIX (1), ,
Claudio Casini, El siglo XIX (2), ,
Giulio Salvetti, El siglo XX (1), ,
Gianfranco Vinay, El siglo XX (2), ,
Andrea Lanza, El siglo XX (3), ,
Igor Stravinsky, Poética Musical, 1987, Editorial Taurus, Madrid
Eugenio Trías, El canto de las sirenas, 2007, Galaxia Gutenberg: Círculo de lectores. Barcelona
Manuel Valls Gorina, Per comprendre la música, 1985, Edicions Destino, Barcelona
Aaron Copland, Como escuchar la música, 1994, Fondo de cultura económica
, , ,
Alex Ross, Escucha esto, Seix barral, Madrid 2012
Patrice Pavis, El análisis de los espectáculos, Paidós Ibérica, Barcelona 2000
Patrice Pavis, Diccionario del Teatro, Paidós Ibérica, Barcelona 1984
Kristine Forney y Joseph Machlis, Disfrutar de la Música, Akal Música, Madrid 2011
Luigi Garbini, Breve historia de la música sacra, Alianza Música, Madrid 2009

A través de l'espai moodle trobareu referències a articles i altres fonts d'informació que s'aniran enriquint durant el curs. 

Complementària Pere Albert Balcells , Autoretrat de Mozart a través de la seva correspondència, Edicions la Campana, Barcelona, 1997
J. M. Corredor , Converses amb Pau Casals , Biblioteca Selecta, Barcelona, 1974
Iannis Xenakis , Música i arquitectura , Edicions d'Antoni Bosch, 1982
TAMARIT SUMALLA, Rosa , Maria Magdalena, “ecce mulier”. Música plor i èxtasi en l’adveniment del Barroc, Arola editors, col.lecció Atenea, Tarragona, 2008
Ph. Béaussant, Passages. de la Rénaissance au Baroque, Fayard, paris 2006
Omar Calabrese, L'età neobarocca, Laterza, Bari 1987