Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ART DEL RENAIXEMENT/12214106
ART DEL BARROC/12214107
ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA/12214215

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA/12214006
 
Altres comentaris
Ajuda molt venir amb un bon magatzem d'audicions sobre tots els temes del programa. Caldrà durant el curs anar fabricant aquesta petita fonoteca per poder seguir i entendre els continguts de l'assignatura.