Tema Subtema
El regnat de Ferran VII i l'art acadèmic
El Romanticisme
L'art del Sexenni democràtic i el Realisme.
L'art dels primers anys de la Restauració.
Els corrents finiseculars.