Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
A3
A4
A6
A7
B4
B7
Es faran dos treballs monogràfics sobre algún aspecte del contingut de l'assignatura. 90%
Altres  

Participació a les pràtiques i a les classes.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un exàmen teòric de conceptes i de desenvolupament del temari de l'assignatura.