Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.
Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el camp de la Mitologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric