Tema Subtema
Introducció: reflexions teòriques sobre el mite -Mite i mitologia: assaig de definició
-Panorama històric de la ciència del mite: principals escoles
-Panorama de mitologies del món
-El mite grecorromà: trets característics i context sociocultural
Mite i antropologia: el mite com a ordenació i explicació del món i de la societat -Mites dels orígens: cosmogonies, teogonies, antropogonies (Grècia: Hesíode i els òrfics)
-Els déus i l’ordre del món: figures divines i estructura dels panteons (Grècia: els déus de l'Olimp i altres éssers (semi)divins)
-Els herois: sagues i cicles heroics, tipologia de motius i personatges (Grècia: Troia, Hèracles, Teseu)
-Reflexions mítiques sobre la condició humana (Grècia: Prometeu, Pandora, el Diluvi i el Mite de les Edats)
Mite i història de l'art, de l'Antiguitat a la Modernitat -Metamorfosis i pervivència de la mitologia clàssica: al·legoria, evemerisme, mitografia, art
-L'Edat Mitjana, una nova edat mítica (herois antics, sants, cavallers)
-Renaixement i Barroc: al·legoria i espectacle a la poesia, les arts visuals i les arts escèniques
-el Romanticisme: una 'nova mitologia' per a temps de revolucions (el monstre i les crisis de l'heroi)
-de les avantguardes a l'escena contemporània: el retorn del mite com a mode autònom de coneixement i pensament.
Mite i món contemporani -Les crisis de l'home modern. Mite i psicoanàlisi: la cara fosca del desig. Mite i antropologia: la fascinació pel 'primitiu'. Mite i identitat: l'escisió del jo.
-Mite i identitats col·lectives: gènere, classe, raça, nació.
-La democratització del mite en els mass media: figures i esquemes mítics en la cultura pop. música, cinema. televisió, videojocs.