Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, coneixement del grup, organització de la feina
Sessió Magistral Desenvolupament del temari mitjançant explicacions teoricopràctiques del professor amb participació activa i continuada dels alumnes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Iniciació i pràctiques d'ús dels recursos informàtics com a font d'informació i com a eina activa de gestió i creació en l'àmbit de la mitologia
Presentacions / exposicions Presentacions dels treballs realitzats en grup pels alumnes, seguides de discussions amb participació de tot el grup-classe
Esdeveniments científics i/o divulgatius En funció de l'oferta: visita a exposició, assistència a obra de teatre i/o projecció cinematogràfica
Treballs Treball escrit, individual o en grup, sobre un aspecte de la relació entre mite i art.
Atenció personalitzada Hores d'atenció personalitzada al despatx del professor