Descripció
Plantejament i seguiment dels treballs individuals i en grup dels alumnes. Resolució de dubtes. Presencial i telemàtica.