Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A5
Seguiment de la preparació, assistència regular i participació activa de l'alumne a les classes presencials 20%
Presentacions / exposicions
A5
B5
C4
Presentació oral d'un tema elaborat en grup pels alumnes 25%
Treballs
A5
B5
C4
Elaboració d'un treball escrit, individual o en grup, sobre un tema relacionat amb el mite a l'art. 25%
Proves mixtes
A5
C4
Prova escrita sobre el temari de l'assignatura, amb combinació de preguntes de desenvolupament, preguntes curtes i preguntes tipus test. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria