Tema Subtema
I. La història de l'art en la societat Cultura i consum social de la imatge.
II. Promotors i artistes. El món Antic i el món Medieval.
El món Modern i el món Contemporani.
III. Audiències i receptors. EEl món Antic i el món Medieval.
El món Modern i el món Contemporani.
IV. La producció artística al llarg del temps. EL'art com eina política.
L'art com eina religiosa.
V. Altres funcions de l'art. Art i poder.
Art i memòria.
VI. Conclusions. La nova Història de l'Art.