Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 5 9
Sessió Magistral
A1
A4
A5
30 40 70
Debats
A1
A4
A5
5 10 15
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A1
A4
A5
15 25 40
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1
A4
A5
5 10 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat