Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Planificació de l'assignatura i dels treballs a realitzar durant el curs.
Sessió Magistral Hores de treball del professor i alumne en l'aula. Impartició de docència tradicional, encara que amb espais destinats al debat de lectures.
Debats Debats protatonitzats pels alumnes dins de l'aula relacionats amb la matèria impartida a classe i les lectures obligatòries a realitzar.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Es plantejarà un treball professionalitzador per tal que l'alumne prengui consciència del rol de l'historiador de l'art en la societat, i que entronqui directament amb l'argument d'aquesta assignatura.
Atenció personalitzada Ressolució de problemes o dubtes directament amb el professor, en el despatx.