Descripció
Aquesta atenció es basarà en el seguiment particular de l'alumne i tindrà en compta les necessitats de cadascun d'ells. El professor atendrà, en el seu despatx i durant les hores assignades per a tal, qualsevol dubta de l'estudiant relacionada amb l'assignatura.