Tema Subtema
1. Els orígens de Roma, els mites i la seva expressió artística. La Roma dels reis llatins i etruscos.
2. Les grans etapes de l'expansió romana.
3. La vida urbana en època tardo-republicana I. Definició del pomerium i de l'espai urbà.
4. La vida urbana en època tardo-republicana II. Pompeia i l'evolució de la casa itàlica. La producció.
5. Pintura, mosaic i arts de l'estuc com a elements de definició de l'espai simbòlic en l'àmbit privat.
6. La Roma dels emperadors. Gigantisme i marmolització.
7. Les grans termes públiques com a expressió de poder.
8. L'escultura i el retrat romans: àmbits d'utilització.
9. Arqueologia de les ciutats romanes d'Hispània: les capitals provincials.
10. Castra et limes. L'art romà de la fortificació.
11. Roma ciutat de consum. Els magatzems de Roma, Òstia i Portus. Rutes i productes del comerç mediterrani en època imperial.
12. Explotacions agrícoles i residències de les elits: les villae.
13. Infraestructures de servei: vies, ponts i aqüeductes.
14. Les grans activitats productives: mines, pedreres i pesqueres en els territoris hispans.
15. El món funerari.
16. Els segles III-V d. de C. Cap a un nou model de societat.