Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Elecció tema de treball, elaboració index i presentació oral
Sessió Magistral Al llarg del curs
Treballs Recensions.
Metode cientific de recollida i exposició bibliografica, Notes peu de pagina i notes entre parentesi sistema Harvard. Llistats bibliogràfics.
Tractament de les imatges.
Tipus de Publicacions: monografies, articles, participació congressos.
Elaboració d'una presentació
Atenció personalitzada De forma permanent al despatx, moodle i correu electronic