Procediments

Cada estudiant triarà lliurement una tutora o un tutor per al seu treball de Fi de Grau. El projecte, no obstant haurà de ser acceptat per consens dins l'àrea en el plaç que estableix el Pla de Treball