Tema Subtema
Dret de l'empresa i de la contractació: pràctica integrada que posa en relació els continguts estudiats a l'àmbit del dret civil, internacional privat i processal, amb l'objetiu d' aconseguir una visió interdisciplinar.
Dret del Medi Ambient: pràctica integrada que posa en relació els continguts estudiats a l'àmbit del dret administratiu, constitucional, penal i internacional públic, amb l'objetiu d' aconseguir una visió interdisciplinar.