Descripció
Itinerari Dret de l'empresa i de la contractació L’alumne tindrà la possibilitat de realitzar tutories, sempre prèvia sol•licitud via correu electrònic: diana.marin@urv.cat ana.gimenez@urv.cat xenia.fuguet@urv.cat Dret del Medi Ambient A l'inici de curs, s'informarà als estudiants del règim de tutories de l'assignatura.